Beslagvrije voet

Waarover wilt u informatie?

Hier vindt u meer informatie over de beslagvrije voet.

Met onze rekenmodule kunt u zelf de hoogte van de beslagvrije voet berekenen. Is er beslag op uw inkomen gelegd, en wilt een aanpassing van de beslagvrije voet, dan kunt u dit bij ons aanvragen. 

Wat is mijn beslagvrije voet?

Op een deel van het inkomen mag er geen beslag gelegd worden. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Over dat deel van het inkomen mag de schuldenaar vrij beschikken. 

Wanneer geldt een beslagvrije voet?

1. Bij uitkeringen op grond van sociale zekerheidswetten (uitgezonderd kinderbijslag).
2. Bij pensioen en lijfrente.
3. Bij levens-, invaliditeits-, ongevallen- of ziekengeldverzekering.
4. Bij alimentatie.
5. Bij een bezoldiging voor ambtenaren.
6. Bij een voorlopige teruggaaf heffingskortingen.

Wanneer geldt er geen beslagvrije voet?

De opsomming in de wet is limitatief. Er geldt dus geen beslagvrije voet voor bijvoorbeeld een freelance-inkomen, VUT-uitkeringen, de vergoeding van een gemeenteraadslid, huurtoeslag en zorgtoeslag.

Wat als geen beslagvrije voet geldt?

Als de beslagvrije voet niet direct van toepassing is, kan de kantonrechter onder bepaalde voorwaarden op verzoek de beslagvrije voet van toepassing verklaren. Voorwaarde is wel dat de debiteur aantoont over onvoldoende middelen van bestaan te beschikken. 

Ik heb hulp nodig bij het oplossen van mijn schulden

Ziet u geen oplossingen meer om uw schulden af te lossen? Lees hier waar u terecht kunt voor hulp.

© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This