Corona maatregelen

Corona maatregelen
Net als iedereen in Nederland past Jongejan Wisseborn haar werkzaamheden aan in verband met de door de overheid ingestelde maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona Virus (covid-19).

Betekening van exploten

De maatregelen van de overheid zijn er op gericht om niet noodzakelijk contact zoveel mogelijk te vermijden. De wet biedt (in artikel 47 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) de mogelijkheid om een exploot aan de woonplaats van de geadresseerde te laten in een gesloten envelop. Deze mogelijkheid bestaat indien de deurwaarder geen afschrift kan laten aan de geadresseerde zelf of diens huisgenoten.
Omdat het ongewenst is voor zowel de deurwaarder als de geadresseerde om contact te hebben bij het uitreiken van stukken zullen onze deurwaarders vanaf vandaag de exploten uitreiken
 in een gesloten envelop  waarbij zij géén contact zoeken met de geadresseerde of diens eventuele huisgenoten. In de stukken zullen zij relateren dat dit op deze manier gebeurt vanwege de door de overheid afgegeven voorschriften.

Ons initiatief werd gesignaleerd door Mr. Online

Continuïteit van de werkzaamheden
JWGD werkt volledig cloud gebaseerd waardoor onze medewerkers hun werkzaamheden via beveiligde SSLRDP verbindingen kunnen blijven verrichten vanuit elke denkbare locatie. In verband met de maatregelen werkt een deel van onze medewerkers vanuit huis en een deel werkt verspreid over de kantoren. De continuïteit van onze werkzaamheden is dus verzekerd.

Wij hebben uiteraard geen invloed op eventuele nieuwe of aanvullende voorschriften van de overheid en evenmin op beslissingen van ketenpartners. Zo heeft de rechtspraak besloten alle zittingen vanaf dinsdag op te schorten waardoor er vertraging zal optreden bij de behandeling van nieuwe dagvaardingen.
Wij houden de ontwikkelingen uiteraard van uur tot uur bij en schakelen waar nodig. Indien er belangrijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd zullen wij daarover berichten.

rss

© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This