Vragen? Bel 088 579 90 00

Regelen

Formulieren

Download hier formulieren die u kunt gebruiken om officiële stukken op een door u gekozen adres te laten betekenen of geef iemand anders een volmacht om uw zaken te regelen.

Volmacht geven

U kunt iemand anders door middel van een volmacht de bevoegdheid geven om uw zaken te regelen of om informatie over uw dossiers op te vragen. U kunt de volmacht te allen tijde herroepen (intrekken). De herroeping moet u schriftelijk (dus bijvoorbeeld per post of per e-mail) aan ons doen.

Hoe

Hieronder vindt u een voorbeeld van een volmacht. Deze kunt u invullen en aan ons sturen. Vergeet niet om de volmacht te tekenen en om een kopie van de legitimatiebewijzen van zowel de u als de gevolmachtigde mee te sturen.

Woonplaats kiezen 

Als wij niet bekend zijn met uw woonplaats, moeten wij officiële stukken openbaar betekenen. Bij een openbare betekening wordt het ambtelijk stuk uitgereikt op het parket van de Officier van Justitie. Daarnaast moet de deurwaarder de bekendmaking plaatsen in de digitale Staatscourant.

Of

U kunt ervoor kiezen om een woonplaats op te geven. De ambtelijke stukken kunnen dan worden achtergelaten op de door u gekozen woonplaats (art 1:15 BW). U kunt de stukken dan op dit adres afhalen.

© Copyright | Alle rechten voorbehouden
Share This